In Ấn

Name Card
Số lượng
(hộp)
Thành Tiền
(vnđ)
5 120.000đ
10 200.000đ
20 300.000đ

Kích thước: 9 x 5.5 cm
Giấy: B 300
Cán màng mờ /mỗi hộp gồm 100 tờ
Thời gian: 1 - 2 ngày

Name Card
Số lượng
(hộp)
Đơn giá
(vnđ)
50 600.000đ
100 1.100.000đ
200 2.000.000đ

Số lượng in ít nhất
là 5 hộp
Cho 1 mẫu
cùng nội dung.

Quý khách vui lòng bấm vào đây để xem chi tiết in name card giá rẻ.
VOUCHER 9X16
Số lượng
(tờ)
Thành tiền
(vnđ)
500 450.000đ
1000 650.000đ
2000 950.000đ

Kích thước: 9 x 16 cm
Giấy: B 300
Cán màng mờ 2 mặt
Thời gian: 1 - 2 ngày

VOUCHER 10X21
Số lượng
(hộp)
Thành tiền
(vnđ)
500 550.000đ
1000 800.000đ
2000 1.200.000đ

Kích thước: 10 x 21cm
GiấyB 300
Cán màng mờ 2 mặt
Thời gian: 1 - 2 ngày

Quý khách vui lòng bấm vào đây để xem chi tiết in name card giá rẻ.
DECAL + HIFLEX
Số lượng
(Mét)
Thành Tiền
(vnđ)
Decal Trong 150.000vnđ (Bế tính riêng)
Decal Sữa 180.000vnđ (bế tính riêng)
Bạc Hiflex 50.000vnđ

Kích thước: 100x100cm
Giấy: Decal
Có keo
Thời gian: 1 ngày

STANDEE
Số lượng
(Mét)
Thành Tiền
(vnđ)
Standee 150.000vnđ
Chân Standee Cường Lực 200.000vnđ
Hộp Standee đứng 500.000vnđ

Kích thước: 80x180cm
Giấy: PP
Càn màng mờ
Thời gian: 1 ngày

Quý khách vui lòng bấm vào đây để xem chi tiết in name card giá rẻ.
Tờ rơi - Brochure
A4
Số lượng
(tờ)
Thành tiền
(vnđ)
500 610.000vnđ
1000 740.000vnđ
2000 1.110.000vnđ
3000 1.495.000vnđ
5000 2.190.000vnđ
10.000 3.690.000vnđ

Kích thước: A4 (21 x 30 cm)
Giấy: C 100
Không cán màng
Thời gian: 1 - 2 ngày

Tờ rơi - Brochure

A4

Số lượng
(tờ)
Đơn giá
(vnđ)
500 650.000vnđ
1000 825.000vnđ
2000 1.285.000vnđ
3000 1.745.000vnđ
5000 2.590.000vnđ
10.000 4.500.000vnđ

Kích thước: A4 (21 x 30 cm)
Giấy: C 150
Không không cán màng
Thời gian: 1 - 2 ngày

Quý khách vui lòng bấm vào đây để xem chi tiết in tờ rơi giá rẻ.
Tờ rơi - Brochure
A4
Số lượng
(tờ)
Thành tiền
(vnđ)
500 960.000vnđ
1000 1.045.000vnđ
2000 1.545.000vnđ
3000 2.090.000vnđ
5000 3.330.000vnđ
10.000 5.750.000vnđ

Kích thước: A4 (21 x 30 cm)
Giấy: C 200
Không cán màng
Thời gian: 1 - 2 ngày

Tờ rơi - Brochure

A4

Số lượng
(tờ)
Đơn giá
(vnđ)
500 980.000vnđ
1000 1.432.000vnđ
2000 2.800.000vnđ
3000 3.800.000vnđ
5000 6.800.000vnđ
10.000 12.000.000vnđ

Kích thước: A4 (21 x 30 cm)
Giấy: C 300
Không không cán màng
Thời gian: 1 - 2 ngày

Quý khách vui lòng bấm vào đây để xem chi tiết in tờ rơi giá rẻ.
Decal Giấy
Số lượng
(tờ)
Thành Tiền
(vnđ)
1000 2.100.000vnđ
2000 3.700.000vnđ
5000 7.250.000vnđ
10.000 11.500.000vnđ

Kích thước: A4 (21x30cm)
Giấy: Decal
Không cán màng (cán màng+150đ/tờ) 1 mặt
Thời gian: 2 - 3 ngày

Giấy Tiêu Đề
Số lượng
(tờ)
Thành Tiền
(vnđ)
1000 900.000vnđ
2000 1.500.000vnđ
5000 2.500.000vnđ
10.000 3.500.000vnđ

Kích thước: A4 (21x30 cm)
Giấy: For.100
Không cán màng
Thời gian: 2 - 3 ngày

Quý khách vui lòng bấm vào đây để xem chi tiết in Decal giá rẻ.
HÓA ĐƠN A5 (2 LIÊN)
Số lượng
(Cuốn)
Thành Tiền
(vnđ)
10 35.000vnđ
20 32.000vnđ
50 30.000vnđ
100 25.000vnđ

Kích thước: A5 (15x21cm)
Giấy: Casbonless (2 Liên)
in 1 màu 1 mặt
Thời gian: 2 - 3 ngày
Đóng số nhảy: +5.000đ/ cuốn

HÓA ĐƠN A4 (2 LIÊN)
Số lượng
(cuốn)
Thành Tiền
(vnđ)
10 45.000vnđ
20 42.000vnđ
50 40.000vnđ
100 35.000vnđ

Kích thước: A4 (21x30 cm)
Giấy: Casbonless (2 Liên)
in 1 màu 1 mặt
Thời gian: 2 - 3 ngày
Đóng số nhảy: +5.000đ/ cuốn

Quý khách vui lòng bấm vào đây để xem chi tiết in Decal giá rẻ.
HÓA ĐƠN A5 (3 LIÊN)
Số lượng
(Cuốn)
Thành Tiền
(vnđ)
10 55.000vnđ
20 50.000vnđ
50 45.000vnđ
100 40.000vnđ

Kích thước: A5 (15x21cm)
Giấy: Casbonless (3 Liên)
in 1 màu 1 mặt
Thời gian: 2 - 3 ngày
Đóng số nhảy: +5.000đ/ cuốn

HÓA ĐƠN A4 (3 LIÊN)
Số lượng
(cuốn)
Thành Tiền
(vnđ)
10 80.000vnđ
20 75.000vnđ
50 73.000vnđ
100 70.000vnđ

Kích thước: A4 (21x30 cm)
Giấy: Casbonless (3 Liên)
in 1 màu 1 mặt
Thời gian: 2 - 3 ngày
Đóng số nhảy: +5.000đ/ cuốn

Quý khách vui lòng bấm vào đây để xem chi tiết in Decal giá rẻ.
Bao thư
BAO THƯ 12X22
Số lượng
(cái)
Đơn giá
(vnđ)
1000 1.500đ
2000 1.000đ
3000 900đ
5000 800đ

Kích thước: 12 x 22 cm
Giấy: Fort 100
Không cán màng
1 mặt, 4 màu
Keo nắp: +150đ/cái
Thời gian: 3 - 5 ngày

Bao thư

BAO THƯ 25X35

Số lượng
(cái)
Đơn giá
(vnđ)
1000 2.200đ
2000 1.800đ
3000 1.525đ
5000 1.210đ

Kích thước: 25 x 35 cm
Giấy: Fort 100
Không cán màng
1 mặt, 4 màu
Keo nắp: +150đ/cái
Thời gian: 3 - 5 ngày

Quý khách vui lòng bấm vào đây để xem chi tiết in bao thư giá rẻ.
Catalogue
Số trang Số Lượng 8 trang 12 trang 20 trang 28 trang 32 trang
Tổng tiền/số lượng
(Đã có file thiết kế)
500 4.400.000 6.000.000 8.600.000 12.000.000 13.750.000
1000 6.000.000 8.000.000 11.200.000 15.300.000 17.500.000
2000 9.000.000 12.000.000 16.800.000 22.000.000 24.800.000
3000 11.400.000 15.700.000 18.600.000 29.100.000 33.000.000

Kích thước: A4 (21 x 30 cm)
Giấy Bìa: C250, Cán màng
Giấy Ruột: C100-150
Đóng kim giữa
Thời gian: 4 - 6 Ngày
Lưu ý: Nếu bạn chọn giấy bìa và ruột dống nhau giá thành sẽ giảm. vui lòng liên hệ để được báo giá

Quý khách vui lòng bấm vào đây để xem chi tiết in catalogue giá rẻ.
Túi giấy
Số lượng
(cái)
Đơn giá
(vnđ)
500 7.800đ
1000 6.000đ
2000 4.750đ

Kích thước: 30 x 21 x 10 cm
Giấy: I.250
In 4 màu, 1 mặt
Cán màng 1 mặt

Túi giấy
Số lượng
(cái)
Đơn giá
(vnđ)
500 11.800đ
1000 8.300đ
2000 7.250đ

Kích thước: 36 x 26 x 10 cm
Giấy: I.250
In 4 màu, 1 mặt
Cán màng 1 mặt

Quý khách vui lòng bấm vào đây để xem chi tiết in túi giấy giá rẻ.
Bao lì xì nhỏ
Quy cách in

Bao lì xì nhỏ (tiền phải xếp đôi, xếp ba lại)

Kích thước: 10 x 7.5 cm, nắp 2.5 cm.

Giấy Couche 150 gsm

Số lượng 1000 2000 5000
Đơn giá/cái 1.400đ 1.000đ 700đ
Bao lì xì lớn
Quy cách in

Bao lì xì lớn (tiền để thẳng)

Kích thước: 16 x 7.5 cm, nắp 2.5 cm.

Giấy Couche 150 gsm

Số lượng 1000 2000 5000
Đơn giá/cái 1.600đ 1.200đ 900đ
Quý khách vui lòng bấm vào đây để xem chi tiết in bao lì xì giá rẻ.
Poster

Poster giá rẻ

Cán màng mờ/bóng

Loại giấy Kích thước Số lượng Cán màng Không cán màng
C150 A2, 41 x 63 cm 100 1.650.000 1.500.000
200 1.850.000 1.680.000
300 1.950.000 1.800.000
500 2.275.000 2.000.000
1000 3.400.000 2.580.000
A1, 63 x 84 cm 100 2.560.000 2.400.000
200 2.950.000 2.650.000
300 3.300.000 2.850.000
500 4.050.000 3.350.000
1000 5.850.000 4.420.000
Thời gian 3 - 5 ngày
Quý khách vui lòng bấm vào đây để xem chi tiết in poster giá rẻ.
Folder - Bìa hồ sơ

In folder giá rẻ

Cán màng mờ/bóng

Loại giấy Kích thước Số lượng Cán 1 mặt Cán 2 mặt
B300 22x31 cm 500 3.000.000 3.300.000
1000 4.000.000 4.500.000
2000 7.000.000 8.000.000
3000 9.000.000 10.000.000
5000 14.500.000 15.000.000
Thời gian 4 - 5 ngày
Quý khách vui lòng bấm vào đây để xem chi tiết in folder giá rẻ.

Giá trên chưa bao gồm 10% VAT
Phí vận chuyển
Phí thiết kế
Vui lòng cộng thêm khi thanh toán

hotline
0977.666.376

GIÁ CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO, ĐỂ ĐƯỢC GIÁ TỐT NHẤT VUI LÒNG GỌI ĐIỆN THOẠI.

Nhắn tin cho chúng tôi